Suomeksi
På sverige
In english
Tarve, suunnittelu, valmis tuote

Palvelut

Palvelumme kattavat tuotteiden ja tuotantomenetelmien koko elinkaaren
prototyypeistä tuotantoon ja tuotantantovaiheen versiomuutoksiin.


  • 3D solid- ja pintamallinnus
  • 3D virtuaalivalaminen eli valun simulointi
    • jäähtymissimuloinnit valettavalle metallille, huokostarkastelu ja valun tiiveyden optimointi
    • virtaussimuloinnit valettavalle metallille, muotin täyttymisen ja
  • Materiaalin käytön optimointi
  • Rakenteiden uudelleen konstruointi, esimerkiksi hitsatusta ratkaisusta valettuun
  • Uusien valukomponenttien suunnittelu ja kehittäminen
  • Prototyyppien ja esisarjojen teettäminen ennen sarjatuotantovaihetta
  • 3D laser skannaus, Reverse Engineering –palvelu
  • 3D tulostus, pikamallit

Katso powerpoint-esityksiä

Putken prototyyppisarjan valmistus käyttäen I-Deas NX mallininta,
Flow-3D Cast valusimulointia ja Voxeljet hiekkamuottien tulostustekniikkaa.

PMMA muovitulosteita ja esimerkkejä menetelmän tarkkuudesta.